• Framtiden just nu!

    Hej!


    Välkommen till KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping 20-22 oktober 2017.

     

    #kfumrom

Alla handlingar

20-22 oktober är alla föreningar inbjudna till att delta på ROM 2017, KFUM Sveriges årsmöte. Årsmötehandlingarna är nu klara och finns här nedan. Prata med din förening och se till att ni blir representerad. Missa inte chansen att bli delaktiga i KFUMs framtid samtidigt som ni får utbyta idéer och tankar med KFUMare från hela landet.

Alla handlingar inför Riksombudsmötet

ROMs beslutsfrågor fördelade i berednings-kommittéer

Anmälan till beredningskommittéerna sker i samband med incheckningen till ROM fredag kväll/lördag morgon.

Anmälan öppen!

Nu kan din förening anmäla sig till ROM, KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping 2017. Här är länken till anmälningssidan:
https://rom.framtidenjustnu.se/anmalan/

Motioner och propositioner om stadgeändringar

Här finns de förslag till beslut som rör stadgarna. När dessa ska vara styrelsen, resp medlemmarna till handa regleras i stadgarnas §25: