• Framtiden just nu!

    Hej!


    Välkommen till KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping 20-22 oktober 2017.

     

    #kfumrom

  • Startsidan
  • Det vanliga anmälningsformuläret är nu stängt!

Det vanliga anmälningsformuläret är nu stängt!

Vill du anmäla dig till ROM, kontakta KFUM Sveriges kansli genom att maila ingrid.greiby@kfum.se.

Vi behöver följande uppgifter för att kunna färdigställa din anmälan:
1. Namn
2. Födelsedatum: ÅÅMMDD
3. E-post
4. Telefon, dagtid
5. Förening du representerar
6. Om du är: Ombud/Deltagare/Funktionär
7. Om anmälan gäller:
– hela helgen inklusive mat/fika och kringarrangemang – under 26 år 650 kr/26 år och äldre 950 kr
– bara demokratiska mötet (ingen mat/fika och kringarrangemang) – gratis!
– enbart middagen (gäller endast specialinbjudna gäster)
8. Om du ordnar eget boende eller önskar golvlogi i Strömvillan
9. Behov av hjälpmedel
10. Ange eventuella födoämnesallergier (det serveras enbart vegetarisk mat)
11. Ankomst; dag/tid/färdsätt
12. Önskar delta på Mini-ROM (introduktion för dig som kanske är på ROM för första gången)
Fredag kl 20-21 i KFUM Norrköpings lokaler eller kl 7.30-8.25 i Louis de Geer konferenscenter
13. Faktureringsadress till din lokala förening.

Skall du vara ombud behöver detta styrkas med en ombudsfullmakt från din lokala förening.

Om något är oklart kontaktar vi dig för komplettering!